Vertailulaboratoriotoiminta

Eviran laboratorioilla on 23 eri analytiikan tai diagnostiikan osa-alueella kansallisen vertailulaboratorion tehtävä.

Kansallisen vertailulaboratorion tehtävänä on:

  • tehdä yhteistyötä EU:n vertailulaboratorioiden kanssa ja osallistua niiden järjestämiin vertailunäytetutkimuksiin ja koulutukseen
  • ohjata ja neuvoa viralliseen valvontaan hyväksyttyjä laboratorioita niiden käyttämien laboratoriomenetelmien yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi
  • järjestää tarvittaessa vertailunäytetutkimuksia hyväksytyille laboratorioille
  • seurata miten hyväksytyt laboratoriot menestyvät vertailunäytetutkimuksissa
  • osallistua Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallinen valvontasuunnitelman (VASU) ja muiden kansallisten valvonta- ja seurantaohjelmien toteuttamiseen ja suunnitteluun 
  • avustaa viranomaisia ruokamyrkytysten, eläimistä ihmisiin tarttuvien tautiepidemioiden sekä eläin- ja kasvitautiepidemioiden selvittämisessä; erityisesti patogeenien varmennus- ja tunnistustutkimuksissa sekä epidemiologisissa tutkimuksissa 
  • avustaa viranomaisia säädöstenvastaisten tuote-erien tunnistuksessa

Vertailulaboratoriotoiminnalla varmistetaan, että viranomaisvalvontaa osallistuvien laboratorioiden tutkimustulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisäksi Eviralla on rapuruttodiagnostiikan osalta OIE:n (Maailman eläintautijärjestö) myöntämä tehtävä OIE:n rapuruttodiagnostiikan vertailulaboratoriona. Tässä tehtävässä Evira ohjaa diagnostiikassa kaikkien maiden rapuruttodiagnostiikkalaboratorioita.