Elintarviketutkimustulosten ilmoittaminen Eviraan

5.3.2018

Elintarvikelain (23/2006) 40 §:n ja laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 13 §:n mukaan hyväksytyn laboratorion on Eviran pyynnöstä toimitettava sille yhteenveto tekemistään tutkimuksista ja niiden tuloksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisnäytteitä ja elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytettyjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä. Tietojen antaminen on lakisääteistä, Evira voi antaa laboratoriolle määräyksen tai lopulta jopa peruuttaa laboratorion hyväksynnän, mikäli tietoja ei toimiteta.

Evira pyytää hyväksyttyjä elintarvikelaboratorioita ilmoittamaan vuosittain elintarvikeryhmittäin salmonellaa, EHEC -bakteereita, kampylobakteereita, listeriaa ja patogeenisia yersinioita koskevat analyysimäärät tuloksineen. (Salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvat tutkimukset eivät kuitenkaan kuulu tähän.) Tuloksia on hyödynnetty mm. yleiseen patogeenien esiintyvyyden seurantaan, epidemioiden selvittelyyn, mahdollisten piilevien riskien tunnistamiseen ja riskinarviointeihin. Tekemäänne arvokasta työtä hyödynnetään siis myös laajemmin koko maan tasolla.

Vuoden 2017 ja sitä edeltävien vuosien analyysimäärät ja tulokset ilmoitetaan Patogenix -ohjelmalla, johon kukin laboratorio voi syöttää tiedot haluamassaan aikataulussa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa helmikuun loppuun mennessä. Patogenixin osoite on: https://palvelut2.evira.fi/patogenix. Uusia tunnuksia tai tunnukset mahdollisesti hukkuneiden tilalle voi pyytää Evirasta, HYGInyhteinen(at)evira.fi.

Vuonna 2018 tutkittujen omavalvontanäytteiden tiedot toimitetaan Eviraan Patogenix-ohjelmalla kuten ennenkin. Vuonna 2018 tutkittujen viranomaisnäytteiden tiedot toimitetaan Eviraan patogenix-ohjelman kautta vain, jos laboratoriolla (tai kuntaviranomaisella) ei ole sähköistä elintarvikenäytteiden tiedonsiirtoa keskitettyyn valvontatietokantaan (KUTI-YHTI) käytössään.

Laboratoriot voivat halutessaan lähettää pyydetyt analyysimäärät tuloksineen Eviraan myös taulukkomuodossa (.csv -tiedosto). Lisäohjeet: mikko.tuominen(at)evira.fi tai HYGInyhteinen(at)evira.fi.

Kiitos kaikille tiedot jo raportoineille laboratorioille! Tuloksia vuodelta 2017 on aikaa raportoida 28.2.2018 asti. Tarkistattehan samalla, että laboratorionne tulokset vuodelta 2016 on myös viety Patogenixiin.

Autathan meitä hyödyntämään tutkimustuloksiasi valvonnan ohjaamisessa ja suunnittelussa!

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari, p. 029 530 4271, annika.pihlajasaari(at)evira.fi

Aihealueet: