Hyväksyttyjen laboratorioiden vertailutulokset hyvällä tasolla

Evira on käynyt läpi hyväksyttyjen laboratorioiden toimittamat uusimmat koosteet laboratoriorekisterissä olevien menetelmien pätevyyskokeista. Toteutettu seuranta koski vuosia 2016 ja 2017.

Evira pyysi toimittamaan tiedot pätevyyskokeiden ja muiden vertailututkimusten tuloksista kevään aikana. Eviran mikrobiologian ja kemian laboratorioiden tutkijoiden mukaan tulokset olivat pääosin hyväksyttäviä ja osoittivat toiminnan luotettavuutta. Poikkeavien tai puutteellisten tulosten syitä ja korjaavia toimenpiteitä on käyty läpi yhteistyössä laboratorioiden kanssa. 

Evira seuraa hyväksyttyjen laboratorioiden toimintaa osana EU:n valvonta-asetuksen mukaista vertailulaboratoriotoimintaa. Nyt toteutettu seuranta koski elintarvike-, rehu-, lannoitevalmiste- ja eläinten ulostetutkimuksiin viranomaisvalvonnassa ja lakisääteisessä omavalvonnassa käytettäviä mikrobiologisia ja kemiallisia menetelmiä. Vastaava seurantakysely toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2019

Lisätietoja:
Erikoistutkija Saija Hallanvuo, mikrobiologiset menetelmät, p. 040 489 3448
saija.hallanvuo(at)evira.fi
Tutkija Mirja Hokkanen, kemialliset menetelmät, p. 040 489 3406, mirja.hokkanen(at)evira.fi