Kysely vertailumittaustuloksista on tulossa maaliskuussa 2018

5.3.2018

Tiedoksi hyväksytyille laboratorioille, että laboratorioille lähetetään viikolla 11 sähköpostikysely, jossa pyydetään toimittamaan tiedot vuosien 2016 ja 2017 vertailumittausten tuloksista.

Lähetettävä kysely ja vertailumittaustulosten seuranta koskevat elintarvike-, rehu-, lannoitevalmisteja eläinten ulostetutkimuksiin viranomaisvalvonnassa ja lakisääteisessä omavalvonnassa käytettäviä mikrobiologisia ja kemiallisia menetelmiä, jotka ovat Eviran hyväksyttyjen laboratorioiden rekisterissä.

Vertailumittaustulosten seuranta perustuu EU:n valvonta-asetukseen EY N:o 882/2004 (artikla 33 kohta 2c). Eviran kansalliset vertailulaboratoriot seuraavat viranomaistutkimuksiin ja lakisääteiseen omavalvontaan hyväksyttyjen laboratorioiden toimintaa mm. vertailumittaustulosten avulla.

Kysely lähetetään hyväksyttyjen laboratorioiden rekisterissä oleviin laboratorioihin sähköpostilla viikolla 11. Kyselyn liitteenä toimitetaan excel-taulukot, joissa on lueteltu ne menetelmät, joiden vertailumittaustuloksia pyydetään. Kyselyn vastausaika on 15.4.2018 asti.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Taija Rissanen, hyväksyttyjen laboratorioiden rekisteri, p. 029 530 4136, taija.rissanen(at)evira.fi
Erikoistutkija Saija Hallanvuo, mikrobiologiset menetelmät, p. 040 489 3448 saija.hallanvuo(at)evira.fi
Tutkija Mirja Hokkanen, kemialliset menetelmät, p. 040 489 3406, mirja.hokkanen(at)evira.fi

Aihealueet: