OIE Rapuruton vertailulaboratorio

Maailman eläintautijärjestö OIE:n vertailulaboratorioiden pääasiallinen toimenkuva on 

 • nimetyn taudin asiantuntemuksen kokoaminen ja yhtenäistäminen
 • nimetyn taudin tunnistamisessa ja torjunnassa tarvittavan biologisen vertailumateriaalin säilyttäminen ja toimittaminen kansallisille laboratorioille
 • nimetyn taudin tunnistamis- ja torjuntamenetelmien kehittäminen
 • tarvittavan epidemiologisen tiedon kerääminen, käsittely ja jakaminen
 • asiantuntijapalvelun tarjoaminen Maailman eläintautijärjestölle.

Vertailulaboratoriot voivat myös

 • tarjota Maailman eläintautijärjestön jäsenille tieteellistä tai teknistä koulutusta
 • tarjota diagnostisia palveluja Maailman eläintautijärjestön jäsenille. Jos OIE:lle ilmoitettavia eläintauteja todetaan, vertailulaboratorion on ilmoitettava löydös kyseisen maan OIE edustajalle sekä OIE:n päämajaan.
 • järjestää tieteellisiä kokouksia
 • koordinoida tieteellisiä tai teknisiä tutkimuksia yhdessä muiden laboratorioiden tai järjestöjen kanssa
 • julkaista ja levittää sellaista toimialaansa kuuluvaa tietoa, joka voi olla hyödyllistä muille jäsenmaille.

Rapuruton OIE – vertailulaboratorio

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Kuopion toimipaikka nimettiin rapuruton ( Aphanomyces astaci) OIE-vertailulaboratorioksi OIE:n yleiskokouksessa toukokuussa 2009. Vastaavaksi asiantuntijaksi nimettiin eläinlääkäri Satu Viljamaa-Dirks.

Rapurutolle on nyt kaksi vertailulaboratoriota, joista toinen, CEFAS Weymouth,
sijaitsee Englannissa, asiantuntijana Dr. Birgit Oidtmann.

Evira Kuopio voi avustaa muiden maiden eläintautilaboratorioita:

 • tutkimalla rapunäytteitä (elävät, pakastetut tai alkoholiin säilötyt ravut)
 • vahvistamalla ravuista eristettyjen leväsienien lajin ja genotyypin
 • tarjoamalla koulutusta rapuruton viljely- ja molekyyligeneettisissä menetelmissä
 • toimittamalla rapuruton vertailukantoja tai niistä eristettyä DNA:ta
 • tarjoamalla neuvontaa rapuruton esiintymisessä ja torjunnassa

Palveluista tehdään erillinen sopimus.

Vuosittainen kuvaus vertailulaboratoriotoiminnasta:
Vuodesta 2013 alkaen raportit luettavissa World Organisation for Animal Health OIE, kohdasta Crayfis plague.
Report of activities 2012 
Report of activities 2011 
Report of activities 2010 
Report of activities 2009  

Yhteystiedot:
OIE rapuruttovertailulaboratorio
Satu Viljamaa-Dirks
Evira Kuopio
PL 92
70701 Kuopio
puh. 044 720 1469 
faksi 029 530 4970
satu.viljamaa-dirks@evira.fi 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA


oielogo_.jpg : 28Kb