Koulutus

Eviran vertailulaboatorio järjestää koulutusta tarpeen mukaan, koulutuksista ilmoitetaan mm. Eviran verkkosivuilla kohdassa "Tapahtumat". Ilmoittautumiset Eviran vertailulaboratoriotoimintaan liittyviin koulutuksiin tehdään koulutuspalvelun kautta. Koulutuspalvelun käyttöön tarvittavat tunnukset voi tilata osoitteesta koulutus at-merkki.gif : 1Kb evira.fi.

Säännöllisesti järjestettävä koulutus

Ajankohtaista laboratoriorintamalla

Evira järjestää vuosittain yhdessä Finasin ja Valviran kanssa tapahtuman "Ajankohtaista laboratoriorintamalla", jossa käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen elintarvikkeiden, vesien, asumisterveyen, rehujen, lannoitteiden, sivutuotteiden ja eläintautien viranomais- ja omavalvontatutkimuksiin, niissä käytettäviin menetelmiin, laboratorioiden hyväksyntämenettelyyn ja valvontaan. Koulutus on avoin kaikille, mutta se on suunnattu erityisesti Eviran hyväksynnän piirissä olevien laboratorioiden henkilökunnalle. Tilaisuus on maksuton. Ajatuksia ja ideoita esimerkiksi tapahtuman aiheisiin liittyen voi lähettää osoitteeseen laboratoriot@evira.fi.

Trikiinitutkimuskurssit

Evira järjestää laboratoriohenkilöstölle vuosittain koulutusta trikiinitutkimusten suorittamisesta. Kursseista ilmoitetaan erikseen mm. Eviranetissä ja suoraan hyväksytyille laboratorioille. Tarkempia tietoja seuraavista kursseista voi kysyä antti.oksanen(at)evira.fi.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME