Ohjeita laboratorioille

Kansallisena vertailulaboratoriona Evira ohjaa valtakunnallisesti näytteitä tutkivien laboratorioiden toimintaa vertailuaineisiin, laadunvarmistukseen sekä tutkimus- ja näytteenottomenetelmiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Evira osallistuu aktiivisesti kansainväliseen (ISO/CEN, IDF) ja pohjoismaiseen (NMKL) elintarvikeanalytiikan menetelmien kehittämistyöhön. Näille sivuille kerätään hyväksyttyjä laboratorioita hyödyttävää tietoa ja ohjeistusta vertailulaboratoriotoimintaan liittyen.