Suositeltavat menetelmät

Evira ylläpitää luetteloa virallisessa valvonnassa ja virallisessa omavalvonnassa käytettävistä mikrobiologisista menetelmistä sekä lihantarkastuksessa käytettävistä menetelmistä.

Luettelo sisältää mikrobikriteeriasetuksen (EY 2073/2005) edellyttämät menetelmät sekä niille vaihtoehtoiset menetelmät ja lisäksi lihantarkastusasetuksen (MMMa 1470/2011 ) mukaiset menetelmät.

Aiheet: