Vertailututkimukset

Vertailututkimukset mittaavat laboratorioiden analytiikan laatua. Eviran tehtäviin kansallisena vertailulaboratoriona kuuluu vertailututkimusten järjestäminen kansallisille hyväksytyille laboratorioille sekä laboratorioiden menestymisen seuraaminen. Evira järjestää tarvittaessa vertailututkimuksia ja tarjoaa vertailumateriaaleja ensisijaisesti sellaisille tutkimusmenetelmille, joille ei ole saatavana kaupallisia vertailunäytteitä. Evira toimii paikallisten laboratorioiden yhteyskanavana vertailututkimuksia koskevissa kysymyksissä pohjoismaisessa elintarvikemikrobiologian vertailututkimusten (Ruotsin elintarvikevirasto, SLV) ohjausryhmässä, jossa Eviralla on edustaja.