Kemialliset analyysit

Ennen näytteiden lähettämistä kemialliseen tutkimukseen, tulee siitä sopia yhteyshenkilön kanssa.

Aitous ja allergeenit

Evirassa tutkitaan maito- ja lihatuotteiden aitoutta ja tehdään eläinlajimäärityksiä ja kontaminaatiotutkimuksia elintarvikkeista ja niiden raaka-aineista. Tahattomia elintarvikeväärennöksiä ja kontaminoitumisia syntyy valmistusvirheistä. Vahingossa tuotteeseen joutunut elintarvikeallergeeni voi aiheuttaa allergiselle henkilölle odottamattoman reaktion. Evirassa tutkitaan elintarvikkeista mm. maidon ja kananmunan allergisoivia proteiineja.

Yhteyshenkilö: Minna Anthoni puh: 040 137 9854

Alkuaineet

Evirassa tutkitaan alkuaineita; haitallisia raskasmetalleja (arseeni, elohopea, kadmium, kromi, lyijy, nikkeli, tina) ja ravinto- ja hivenaineita (kalsium, kupari, magnesium, mangaani, natrium, rauta, seleeni, sinkki) elintarvikenäytteistä. Analyyseillä varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus.

Raskasmetallimäärityksiä tehdään säännöllisesti sekä hyötyeläinten että riistaeläinten kudoksista. Riistaeläinten raskasmetallipitoisuustutkimuksilla saadaan kuvaa ympäristön tilasta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista.

Yhteyshenkilöt: Eija-Riitta Venäläinen puh. 050 434 8378, Tarja Kousa puh. 040 824 3086

Haitalliset kemikaalit

Elintarvikkeissa voi esiintyä ihmisen terveydelle haitallisia yhdisteitä. Ne ovat voineet joutua elintarvikkeisiin useista syistä kuten ympäristökontaminaation seurauksena esim. metyylielohopea kaloissa tai elintarvikkeiden pakkausmateriaaleista siirtymällä kuten esim. bisfenoli-A säilyketuotteissa. Elintarvikkeisiin voi myös muodostua valmistusprosessissa haitallisia yhdisteitä kuten esimerkiksi PAH-yhdisteet, furaani, akryyliamidi ja asetaldehydi. Uusien, mahdollisesti haitallisten yhdisteiden tutkiminen tehdään tyypillisesti hankelähtöisesti.

Hometoksiinit

Tietyt homeet saattavat tuottaa myrkyllisiä yhdisteitä, mykotoksiineja. Esimerkiksi Fusarium- homeet tuottavat mm. trikotekeenejä ja zearalenonia, ja Penicillium- ja Aspergillus-homeet okratoksiini A:ta.

Mykotoksiineja tutkitaan pääasiassa leipäviljoista ja viljapohjaisista elintarvikkeista. Okratoksiini A:ta tutkitaan lisäksi sian munuaisista ja aflatoksiini M1:a maidosta. Evira toimii mykotoksiinien kansallisena vertailulaboratoriona yhdessä Tullilaboratorion kanssa. Evira on myös mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä mykotoksiinitutkimushankkeissa.

Yhteyshenkilö: Marja Raatikainen puh: 040 132 7496

Hormonit ja muut kielletyt aineet

Evirassa tutkitaan lääkeainejäämiä eläinperäisistä elintarvikkeista kansallisessa vuosittain toteutettavassa vierasaineohjelmassa ja kolmansista maista tuotavista elintarvikkeista. Eräitä hormoneja voidaan käyttää eläinlääkärin valvonnassa yksittäisten tuotantoeläinten hoitoon, mutta niiden käyttö eläimen kasvun edistämiseen on Suomessa ja muissa EU-maissa kielletty. Evirassa analysoidaan kemiallisesti:

  • stilbeeniä ja sen johdannaisia
  • tyreostaattisia aineita
  • luonnollisia ja synteettisiä steroidihormoneja (mm. estradioli, testosteroni, nandroloni)
  • beeta-agonisteja (mm. klenbuteroli, salbutamoli)
  • kloramfenikoli, nitrofuraanit, nitroimidatsolit

Tutkittavia kiellettyjä yhdisteitä on n. 40 erilaista ainetta. 

Yhteyshenkilöt: Marjo Jauhiainen puh: 050 406 7496

Kasvinsuojeluainejäämät ja PCB

Evirassa tutkitaan vuosittain kasvinsuojeluainejäämiä lähinnä eläinperäisissä elintarvikkeissa EU:n koordinoiman jäämävalvontaohjelman puitteissa. Ohjelman avulla valvotaan ettei jäämiä esiintyisi elintarvikkeissa yli sallitun enimmäismääränn. Lisäksi tehdään sekä elintarvikkeisiin että tuotanto- ja riistaeläinten kudoksiin kertyneiden ympäristömyrkkyjen suunnitelmallista seurantaa. Seurannalla estetään saastuneiden elintarvikkeiden joutuminen kuluttajille ja saadaan tietoa ympäristön tilasta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ympäristömyrkkyjen osalta.
 
Yhteyshenkilöt: Kati Hakala puh. 040 489 3404

Lääkeainejäämät

Evirassa tutkitaan lääkeainejäämiä eläinperäisistä elintarvikkeista kansallisessa vuosittain toteutettavassa vierasaineohjelmassa, kolmansista maista tuotavista elintarvikkeista ja laitosten omavalvontanäytteistä. Tutkimuksilla varmistetaan, ettei elintarvikkeissa esiinny suurimman sallitun enimmäismäärän ylittäviä pitoisuuksia lääkeainejäämiä. Tutkittavia yhdisteitä on n. 70 kpl. Näitä ovat mm.

  • mikrobilääkeaineet
  • loislääkkeet
  • kokkidiostaatit
  • kortikosteroidit

Evirassa tutkitaan kemiallisesti mm. seuraavia eläinten lääkinnässä käytettäviä mikrobilääkeaineita: aminoglykosidit, betalaktaamit, kinolonit, linkosamidit, sulfonamidit, tetrasykliinit

Yhteyshenkilöt:  Marjo Jauhiainen puh: 050 406 7496, Anneli Niemi puh. 040 489 3413, Leena Saari puh. 040 489 3416

Peruskoostumus

Evirassa tehdään elintarvikkeiden ravitsemukselliseen koostumukseen ja laatuun liittyvää tutkimusta. Elintarvikenäytteistä tutkitaan peruskoostumusta (vesi, kuiva-aine, proteiini, rasva, tuhka). Elintarvikenäytteistä tutkitaan lisäksi mm. suola-, laktoosi-, laktaatti-, nitriitti- ja hivenainepitoisuuksia, rasvahappokoostumusta, rasvan tunnuslukuja, kolesterolipitoisuutta sekä biogeenisiä amiineja. Koostumustutkimukset liittyvät mm. Eviran toimintaan kansallisena vertailulaboratoriona.

Yhteyshenkilöt: Tiina Ritvanen puh. 040 489 3415

Torjunta-aineiden markkinavalvonta

Torjunta-aineiden  markkinavalvonnan tarpeisiin analysoidaan valmisteiden tehoainepitoisuus ja tehdään eräitä fysikaalisia testejä. 
 
Yhteyshenkilö: Kati Hakala puh.040 489 3404

Vitamiinit

Evirassa tutkitaan rasvaliukoisia vitamiineja (A, E, D, K) sekä tiamiineja elintarvikenäytteistä. Vitamiinitutkimuksia tehdään pääsääntöisesti tutkimushankkeissa, joissa selvitetään vitamiinien ja niiden puutosten fysiologisia ja patologisia vaikutuksia eläimiin.

Yhteyshenkilöt: Mervi Rokka puh. 0400 622 371

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME