Lannoitevalmisteet

Lannoitevalmisteita ovat epäorgaaniset ja orgaaniset lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, lannoitetut kasvualustat sekä mikrobivalmisteet.

Lannoitevalmisteiden tutkimukset keskittyvät kemiallisiin analyyseihin sekä eliöiden ja epäpuhtauksien analyyseihin.

Analytiikka

Lannoitevalmisteiden analyyseillä varmistetaan tuotteiden määräysten mukaisuus. Koostumusta tutkitaan kemiallisin ja mikrobiologisin menetelmin kotimaassa valmistetuista sekä muista markkinoilla olevista lannoitevalmisteista. Analyysejä tehdään kansallisen valvontasuunnitelman toteuttamiseksi asiakaspalveluna Eviran lannoitevalvonnalle sekä lannoitealan toimijoille omavalvonnan toteuttamiseksi sekä muille yksityisille asiakkaille.