Trikiinitutkimukset

Lihantarkastukseen kuuluvat trikiinitutkimukset tulee tehdä Eviran elintarvikelain (23/2006) nojalla hyväksymässä viranomaislaboratoriossa. Hyväksytyt laboratoriot, joilla on lainsäädännön mukainen trikiinitutkimusmenetelmä käytössään, on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Trikiinitutkimuksessa on käytettävä lainsäädännön mukaista menetelmää (EY 1375/2015) ja noudatettava maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 590/2014 mukaisia vaatimuksia. Lisäksi trikiinitutkimuksia tekevän henkilön tulee olla suorittanut triiinikoulutus ja laboratorion on osallistuttava Eviran järjestämiin vertailututkimuksiin.

Lihantarkastuspäätöstä vahvistavia muita laboratoriokokeita, kuten keittokoetta ja pH:n määrittämistä, voi tehdä esimerkiksi teurastamon käyttölaboratoriossa ilman Eviran hyväksyntää. Evira on laatinut menetelmäohjeet lihan aistinvaraisen laadun arvioimiseksi ja pH:n mittaamiseksi: Eviran ohje 8004 "Lihan keittokoe (aistinvarainen laadunarviointi)" ja Eviran ohje 8315 "Lihan pH:n mittaaminen".

Laboratorion nimi

Paikkakunta

A-Liha Jyväskylä Oy

Jyväskylä

Atria Suomi Oy

Nurmo, Kauhajoki

HKScan Finland Oy

Forssa, Mellilä

KVVY, Raumalab

Rauma 

Kymen Ympäristölaboratorio  Oy

Kuusankoski

Lepikon teurastamo

Kankaanpää

Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Jyväskylä

Remeskylän kotiliha

Kiuruvesi

Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Lappeenranta

Savo-Karjalan ympäristötutkimus

Joensuu

Seilab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Seinäjoki

Snellmans Köttförädling Oy Ab

Pietarsaari

Väisäsen kotiliha

Iisalmi

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa