Riskinarviointi

Riskinarviointi on tieteellinen prosessi, joka sisältää vaaran tunnistamisen, vaaran kuvaamisen, altistuksen arvioinnin ja riskin kuvaamisen.

Riskinarvioinnin tutkimusyksikön työ keskittyy seuraaviin aihealueisiin:

 • Eläimet
  Tarttuvien eläintautien riskinarviointi
 • Kasvit
  Kasvinterveyden riskinarviointi
 • Elintarvikkeet
  Elintarvikkeiden mikrobiologinen riskinarviointi
  Elintarvikkeiden kemiallinen riskinarviointi
  Kuluttajariskinarviointi

 

Riskinarvioinnin tuloksia käytetään riskinhallinnan ja päätöksenteon tukena. Tarttuviin eläintauteihin liittyvät riskinarvioinnit auttavat tautisuojauksen ja valmiussuunnitelmien kehittämistä tarttuvien eläintautien varalta. Mikrobiologisen tai kemiallisen riskinarvioinnin avulla voidaan pienentää elintarvikkeissa esiintyvien mikrobien tai haitallisten kemikaalien ihmisille aiheuttamaa altistusta ja parantaa elintarviketurvallisuutta. Kasvinterveyden riskinarviointeja hyödynnetään, kun pyritään estämään uusien kasvintuotantoa uhkaavien tuhoojien leviämistä maahamme.

Riskinarviointi on riippumatonta riskinhallinnasta ja päätöksenteosta. Riskinarvioinnissa on kuitenkin keskeistä laaja yhteistyö elinkeinon, tutkimuksen ja muiden viranomaistahojen kanssa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME