Raportit 2001-2006

Riskinarviointi naudan virusripulin (BVD) leviämisestä Suomeen Pohjois-Amerikasta tuotavan sperman välityksellä
Eviran tutkimuksia 2/2006

Suu- ja sorkkataudin leviäminen Suomessa
EELAn julkaisu 5/2006 (pdf)

Salmonella suomalaisessa kanamunatuotannossa - kvantitatiivinen riskinarviointi  
EELAn julkaisu 4/2006 (pdf)

Norovirus Elintarviketeollisuudessa - riskiprofiili
EELAn julkaisu 1/2006  (pdf)

Klassisen sikaruton epideeminen taudinpurkaus Suomessa - kvantitatiivinen riskinarviointi
EELAn julkaisu 6/2005  (pdf)

BSE-riski nautojen ja lihaluujauhon tuonnista Suomeen
EELAn julkaisu 8/2004  (pdf)

Jäämiä sisältävän raakamaidon rehukäyttö
EELA n julkaisu 7/2004 kuvailulehti  (pdf)

Salmonella  in Pork Production in Finland - a Quantitative Risk Assessment 
EELAn julkaisu 3/2004  (pdf)

Paratuberkuloosiriski suomalaisessa emolehmätuotannossa ja eri toimenpiteiden vaikutus siihen - kuvaileva riskinarvionti
EELAn julkaisu 2/2004  s. 1-10 (pdf), s. 11-18 (pdf),  s. 19-28 (pdf), s. 29-52 (pdf), s. 53-65 (pdf), s. 66-68  (pdf)

Yleiskuvaus Kampylobakteerien aiheuttamasta riskistä
EELAn julkaisu 5/2003 (pdf)

Salmonella suomalaisessa broilertuotannossa - kvantitatiivinen riskinarviointi 
EELAn julkaisu 4/2003  (pdf) 

Broilereiden salmonellavalvontaohjelman taloudelliset vaikutukset Suomessa
EELA n julkaisu 2/2003  kuvailulehti (pdf) 
 
Kvalitatiivinen riskinarviointi - Klassisen sikaruton maahantulo ja leviäminen Suomessa
EELAn julkaisu 6/2002  (pdf)

Riskinarviointi Echinococcus granulosus -loisesta Suomessa

EELAn julkaisu 4/2002  (pdf)

Riskinarviointi Echinococcus multiloculariksen leviämisestä Suomeen ja Suomessa
EELAn julkaisu 2001  (pdf)
Yhteistyössä EELA, METLA, RKTL, HY/Haartman instituutti 

Asiantuntijatiedon kvantifiointi riskinarvioinnissa

EELAn julkaisu 2001  (pdf)
Yhteistyössä EELA, HY/Rolf Nevanlinna -instituutti.