Raportit 2007-2008

Intake of vitamin A from liver foods among Finnish 1-, 3- and 6-year-old
children – a quantitative risk assessment
Eviran tutkimuksia 7/2008

Orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet Itämeren kalassa ja kotimaisessa järvikalassa
Eviran tutkimuksia 6/2008

Fusarium-toksiinit: saanti viljasta ja viljatuotteista Suomessa aikuisilla 
Eviran tutkimuksia 5/2008

Kalojen VHS-taudin sisävesistöihin leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ja toimintatapoja

Eviran tutkimuksia 4/2007

Intake of vitamin A, cadmium and lead via liver foods among Finnish women of fertile age — a quantitative risk assessment 
Eviran tutkimuksia 2/2007