Raportit 2013-2014

Eläintautivaarat ja tautisuojaus kalkkunoiden luomutuotannossa ja laiduntamisessa 
Eviran tutkimuksia 2/2014

Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo 
Eviran tutkimuksia 1/2014

Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat 
Eviran julkaisuja 2/2013  

Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille 
Eviran tutkimuksia 2/2013

Lammas- ja vuohitalous eläintautien leviämisympäristönä
Eviran tutkimuksia 1/2013