Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus liittyy Eviran yhteiskunnalliseen tehtävään ja vaikuttavuuteen.

Tutkimustuloksia hyödynnetään valvonnan suuntaamisessa, säädösvalmistelussa sekä kansainvälisten standardien ja ohjeiden kehittämisessä, riskinarvioinneissa sekä eri toimialoilla muun muassa maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja eläinten hyvinvoinnin parantamisessa.

Tieteellinen tutkimus keskittyy kolmeen, toisiinsa nivoutuvaan kokonaisuuteen.

  • Elintarviketurvallisuus ja laatu
  • Eläinten terveys ja hyvinvointi
  • Kasvintuotanto ja kasvinterveys

Tutkimus- ja riskinarviointihankkeet liittyvät näihin kokonaisuuksiin.

Tieteellinen tutkimus on verkostoitunutta

Evira on mukana yhteistutkimushankkeissa muiden tutkimuslaitosten kanssa. Eviran tärkeimpiä kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat yliopistot ja sektoritutkimuslaitokset. Evira on mukana myös kansainvälisissä tutkimusverkostoissa, joissa yhteistyökumppaneina ovat yliopistot ja alan tutkimuslaitokset ja -laboratoriot.

Tieteellisen tutkimuksen neuvosto

Evirassa on tieteellisen tutkimuksen neuvosto. Neuvoston tehtävänä on edistää Eviran toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta sekä Eviran ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Aiheet: