Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus on yksi viraston lakisääteisistä tehtävistä ja se liittyy viraston yhteiskunnalliseen tehtävään ja vaikuttavuuteen.

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä korkeatasoista tutkimusta alueilla, jotka ovat viraston strategisten tavoitteiden mukaisia. Tätä tukee tieteellisen tutkimuksen toimenpideohjelma. Valmisteilla on Ruokaviraston tutkimusohjelma, jonka suunnitellaan astuvan voimaan 2020 alusta.

Tutkimustuloksia hyödynnetään valvonnan suuntaamisessa, säädösvalmistelussa sekä kansainvälisten standardien ja ohjeiden kehittämisessä, riskinarvioinneissa sekä eri toimialoilla muun muassa maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja eläinten hyvinvoinnin parantamisessa.

Tieteellinen tutkimus keskittyy kolmeen, toisiinsa nivoutuvaan kokonaisuuteen.

  • Elintarviketurvallisuus ja laatu
  • Eläinten terveys ja hyvinvointi
  • Kasvintuotanto ja kasvinterveys

Tutkimus- ja riskinarviointihankkeet liittyvät näihin kokonaisuuksiin.

Tieteellinen tutkimus on verkostoitunutta

Virasto on mukana yhteistutkimushankkeissa muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tärkeimpiä kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat yliopistot ja sektoritutkimuslaitokset, etenkin TULANET-yhteenliittymä. Virasto on mukana myös kansainvälisissä tutkimusverkostoissa, joissa yhteistyökumppaneina ovat yliopistot ja alan tutkimuslaitokset ja -laboratoriot.

Yhteistyösopimukset

Tieteellisen tutkimusetiikan työryhmä

Tieteellisessä tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja se on eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja tulokset uskottavia. 

Viraston tutkimusetiikan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yhteyshenkilö on tutkimusprofessori Antti Oksanen, jonka kanssa voi keskustella tutkimuseettisistä ja hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvistä kysymyksistä.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt esikäsitellään viraston tieteellisen tutkimusetiikan yhteistyöryhmässä. Tarvittaessa perustetaan erillinen tutkintaryhmä, johon kutsutaan ulkopuolinen jäsen. Loukkausepäilyt ratkaisee pääjohtaja.

Tieteellisen tutkimusetiikan yhteistyöryhmä 1.5.2018 alkaen

Tieteellisen tutkimuksen neuvosto

Tieteellisen tutkimuksen neuvoston tehtävänä on edistää viraston toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta. Neuvoston toimikausi on 1.3.2017 - 31.12.2018 ja se kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Aiheet: