Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus liittyy Eviran yhteiskunnalliseen tehtävään ja vaikuttavuuteen.
Tutkimustuloksia hyödynnetään valvonnan suuntaamisessa, säädösvalmistelussa sekä kansainvälisten standardien ja ohjeiden kehittämisessä, riskinarvioinneissa sekä eri toimialoilla mm. maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja eläinten hyvinvoinnin parantamisessa.

Tutkimusohjelmat

Eviran tieteellinen tutkimus on keskittynyt kahteen tutkimusohjelmaan:

  • Elintarviketurvallisuus
  • Eläinten terveys ja hyvinvointi

Ohjelmat nivoutuvat toisiinsa, sillä eläinten terveys ja hyvinvointi vaikuttavat myös elintarviketurvallisuuteen. Eviran tieteellinen tutkimus liittyy viraston yhteiskunnalliseen tehtävään ja vaikuttavuuteen.

Tutkimushankekokonaisuudet

Eviran tutkimusohjelmien alla ovat Eviran viisi suurta tieteellistä tutkimushankekokonaisuutta:

  1. Kansallisesti merkittävät ja Suomea uhkaavat virustartunnat
  2. Eläinten terveydenhuolto ja hyvinvointi
  3. Eläinten bakteeeri- infektiot, elintarvikevälitteiset bakteerit, antibioottiresistenssi - vaikutus eläintuotantoon ja elintarviketurvallisuuteen
  4. Taudit luonnonvaraisissa ja tarhatuissa eläimissä sekä kaloissa ja ravuissa
  5. Kemiallinen elintarviketurvallisuus.

Kaikki Eviran tieteelliset tutkimushankkeet ovat näiden viiden suuren tieteellisen tutkimushankekokonaisuuden alla.

Tieteellinen tutkimus on verkostoitunutta

Evira on mukana yhteistutkimushankkeissa alan muiden tutkimuslaitosten kanssa. Eviran tärkeimpiä kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat yliopistot ja sektoritutkimuslaitokset. Evira on mukana myös kansainvälisissä tutkimusverkostoissa, joissa yhteistyökumppaneina ovat yliopistot ja alan tutkimuslaitokset ja –laboratoriot.

Tieteellisen tutkimuksen neuvosto

Evirassa toimii tieteellisen tutkimuksen neuvosto. Neuvoston tehtävänä on edistää Eviran toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta sekä edistää Eviran ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Aiheet: