Hankkeet

Tieteellinen tutkimus tehdään yhteistyössä yliopistojen, kansainvälisten tutkimuslaitosten ja kansallisten sektoritutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuksessa hyödynnetään jo olemassa olevia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimusverkostoja. Evira osallistuu myös uusiin tutkimusverkostoihin, jotka tukevat Eviran tieteellistä tutkimusta.

 

Aiheet: