Hankkeet

Tieteellinen tutkimus tehdään yhteistyössä yliopistojen, kansainvälisten tutkimuslaitosten ja kansallisten sektoritutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuksessa hyödynnetään jo olemassa olevia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimusverkostoja. Virasto osallistuu myös uusiin tutkimusverkostoihin, jotka tukevat sen tieteellistä tutkimusta.

 

Aiheet: