Legionellabakteerien esiintyminen kiertotaloustuotteissa - (LEGISAFE2)

 

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on selvittää erilaisten legionellabakteerien esiintymistä kotimaisissa sellaisenaan lannoitevalmisteena käytettävissä teollisuuden sivutuotteissa sekä komposti- ja multatuotteissa, niiden tukiaineissa sekä pakatuissa tuontikasvualustoissa viljely- ja molekyylibiologisilla menetelmillä. Hankkeessa selvitetään myös hygienisoinnin ja ympäristöolosuhteiden vaikutusta legionellabakteerin esiintymiseen kierrätyslannoitteissa.

Tulosten perusteella saamme uutta tietoa jätevesilietteen hyödyntämiseen riskien näkökulmasta, jossa legionellabakteeri voi aiheuttaa infektioita hengitysteitse ja ihon kautta. Lisäksi edistetään kiertotaloustavoitteiden toteutumista valvonnassa ja toimijoiden neuvonnassa huomioiden lannoitevalmisteiden laadun ja turvallisuuden vaatimukset. Parhaimmillaan pystytään ennaltaehkäisemään vakavia, henkeä uhkaavia sairastumisia osaamalla tehdä tuotteita turvallisemmalla tavalla ja tarjoamalla kuluttajien käyttöön turvallisempia kierrätystuotteita.

Asiasanat:

Legionella, orgaaniset lannoitevalmisteet, kiertotalous

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Liisa Maunuksela, erikoistutkija, FT, Evira, kasvianalytiikka

Eviran hankevastaava:

Liisa Maunuksela, erikoistutkija, FT, kasvianalytiikka

Yhteistyötahot:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL);

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY;
Soilfood;
Gasum;
Biolan;
Kekkilä

Hankkeen vaihe:

esiselvitys 12/2017, esikokeita THL:ssä keväällä 2018, varsinainen hanke käynnistyy 10.6.2018

Aloitusvuosi:

2018, kesäkuu

Lopetusvuosi:

2020

Julkaisut:

Esiselvityksen loppuraportti (Evira/36/0303/2018)

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

YM (Raki2-ohjelma);
yritykset