Mycoplasma bovis -tartunnan hallinta nautojen lisääntymisteknologiassa

Tiivistelmä:

Hankkeessa selvitetään nautakarjoissa esiintyvän M. bovis -tartunnan leviämistä lisääntymisteknologian välityksellä ja leviämisen ehkäisyä.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä M. bovis -tartunnan leviämistä keinollisen lisääntymisen kautta. Yleisinä tavoitteina on parantaa karjanjalostuselinkeinon kilpailukykyä, naudantuotannon kannattavuutta sekä eläinten hyvinvointia. Hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet:

  • Estää bakteerin leviäminen siemenannoksen mukana löytämällä oikeat antibiootit, lisäaineet ja käsittelytavat sperman käsittelyyn.
  • Selvittää bakteerin ja alkion vuorovaikutusta sekä keinoja estää tartunnan siirtyminen alkionsiirron mukana.
  • Tuottaa riskinarviointia varten epidemiologista tietoa M. bovis -tartunnan esiintyvyydestä sonnin spermassa sekä M. bovis -tartuntakarjoissa naaraspuolisten eläinten ulkosynnytysteissä.
  • Määrittää millainen riski liittyy M. bovis -positiivisen siemenen käyttöön tutkimalla tilastotieteellisesti M. bovis -bakteerilla kontaminoituneen siemenannosten vaikutusta siemennettyihin lehmiin ja niiden karjoihin.
  • Saada käyttöön luotettavat laboratoriomenetelmät siemenannosten ja alkioiden omavalvontaan kehittämällä ja validoimalla diagnostiset PCR-testit M. bovis -bakteerin luotettavaan toteamiseen.

Asiasanat:
Mycoplasma bovis, naudan lisääntymisteknologia, alkionsiirto, keinosiemennys

Hankkeen vastuullinen johtaja:
Pelkonen, Sinikka, professori, eläintautibakteriologian ja -patologian tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:
Luonnonvarakeskus (Luke);
Viking Genetics Ltd.;
Valio;
Helsingin yliopisto

Hankkeen vaihe:
Käynnissä

Aloitusvuosi:
2017

Lopetusvuosi:
2020

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:
Maatalouden kehittämisrahasto;
MMM 1490/03.01.02/2016;
Valio Oy;
Evira;
Luke