Virusten esiintyminen ja säilyvyys elintarviketuotantoketjussa ja elintarviketeollisuuden prosesseissa (VIRSTA)

Tavoitteet:

  • selvittää HEV:n esiintymistä ja säilymistä suomalaisessa sianlihan tuotantoketjussa sekä sen esiintymistä villisioissa ja riistaeläimissä. Tavoitteena on myös parantaa elintarvikealaa palvelevan virusanalytiikan saatavuutta
  • määrittää soveltuvin osin virusten (HEV ja ASFV) infektiivisyyden tuhoutumista a) yleisimmissä kuumennuskäsittelyissä ja b) ei-kuumennuskäsittelyissä (savustus) sellaisenaan syötävissä elintarvikkeissa, erityisesti sianlihatuotteissa
  • arvioida eri prosessien vaikutuksia ja kustannuksia elintarvikkeiden turvallisuuteen sekä riskinhallintakeinojen tehoa elintarvikevirusten (HEV, ASFV) aiheuttamaan riskiin
  • tuottaa täsmätietoa eri kohderyhmille

Asiasanat:

elintarvikkeiden prosessointi ja tuotekehitys, riskien hallinta ja riskinarviointi, ennakointi, ruokaketjun hygienia ja turvallisuus, sikatalous

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Leena Maunula, yliopistonlehtori, FT, Helsingin yliopisto, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto

Eviran hankevastaavat:

Gadd, Tuija, professori, virologian tutkimusyksikkö

Tuominen, Pirkko, tutkimusyksikön johtaja, ELT, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Helsingin yliopisto;
Evira;
elintarvikealan toimijoita

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2018

Lopetusvuosi:

2021

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Evira;
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta;
elintarvikealan toimijoita