Päättyneet

1. Elintarviketurvallisuus- ja laatututkimus

Mikrobiologinen elintarviketurvallisuus

Kemiallinen elintarviketurvallisuus ja ravitsemus

2. Eläinten terveys- ja hyvinvointitutkimus

Eläinten tarttuvat taudit

Eläinten terveydenhuolto ja hyvinvointi

3. Vaaralliset kasvintuhoojat

4. Riskinarvioinnin hankeet

Aiheet: