Helsingin yliopisto

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on solminut 1.10.2008 Helsingin yliopisto kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa ja kehittää Eviran ja yliopiston tutkijoiden yhteistyötä ja tutkimusedellytyksiä sekä laajentaa opiskelijoiden opiskelu- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia elintarviketurvallisuuden sekä eläinten hyvin voinnin ja terveyden alueella.

Yhteistyön tarkoituksena on kehittää, syventää ja hyödyntää sopijapuolten monitieteistä osaamista tutkimus- ja kehitystoiminnassa: toteuttamalla yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, tekemällä yhteistyötä tutkimusrahoituksen hallinnoissa (mm. EU-hankerahoitus, TEKES-rahoitus) ja kehittämällä perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen yhteistyötä.

Helsingin yliopiston puolelta yhteistyön vastuuhenkilönä on rehtori Thomas Wilhemsson. Eviran puolelta yhteistyön vastuuhenkilönä on pääjohtaja Matti Aho.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Liisa Sihvonen, liisa.sihvonen@evira.fi

Lisää aiheesta muualla verkossa