Itä-Suomen yliopisto

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on solminut 18.2.2008 Itä-Suomen yliopiston kanssa  yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää yhteistyötä sopijaosapuolien välillä elintarviketurvallisuuden sekä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden alueella.

Yhteistyön tarkoituksena on kehittää, syventää ja hyödyntää sopijapuolten monitieteistä osaamista tutkimus- ja kehitystoiminnassa: toteuttamalla yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, tekemällä yhteistyötä tutkimusrahoituksen hallinnoissa (mm. EU-hankerahoitus, TEKES-rahoitus) ja kehittäen jatko- ja täydennyskoulutuksen yhteistyötä.

Eviran puolelta yhteistyön vastuuhenkilönä on pääjohtaja Matti Aho.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Liisa Sihvonen, liisa.sihvonen@evira.fi

Lisää aiheesta muualla verkossa