Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Ravitsemusneuvottelukunnan tehtävät on määritelty sen asettamispäätöksessä. Vuosien 2014 – 2017 tehtävinä ovat:
1. kansallisten ravitsemussuositusten 2014 toteutumisen seuranta ja arviointi,
2. väestön ravitsemuksen seuranta ja kehittäminen laatimalla mahdollisia muita ravitsemussuosituksia antamalla toimenpide-ehdotuksia ja seuraamalla toimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta kansanterveyteen koko elinkaaren ajan,
3. aloitteiden ja kannanottojen tekeminen sekä lausuntojen antaminen väestön ravitsemukseen ja terveyteen liittyvissä asioissa ottaen huomioon koko elintarvikeketju,
4. ravitsemuksellisen riskinarvioinnin tulosten seuranta sekä aloitteiden ja kannanottojen tekeminen niiden perusteella sekä
5. valtioneuvoston terveyttä edistävän ravinnon kehittämislinjojen toimeenpanon koordinointi ja seuranta.

Ravitsemusneuvottelukunnan asettaa maa- ja metsätalousministeriö kolmivuotiskausiksi. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 4.10.2014 – 3.10.2017. Ravitsemusneuvottelukunta toimii ruokapolitiikan neuvottelukunnan yhteydessä. Sen pääsihteeri työskentelee Evirassa.

Ravitsemussuositukset ja muuta lisätietoa ravitsemuksesta sekä valtion ravitsemusneuvottelukunnan työstä löytyy neuvottelukunnan internetsivustolta. Sinne pääsee tämän sivun oikeassa sarakkeessa olevan linkin kautta.

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

 

 

 

  •