Arviointi ja raportit

Evira raportoi Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman (VASU) toteutumisesta Euroopan komissiolle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

VASU-raportit pohjautuvat sektorikohtaisiin raportteihin.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira raportoivat yhteisen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman toteutumisesta.

Raportit löytyvät vasemmalla olevan valikon kautta. Raportteja koskevat ohjelmat löytyvät myös vasemmalta, kohdasta suunnitelmat ja ohjelmat.