Ketjuauditoinnit

Auditoinnin ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa auditoinnin kohteelle tekemällä mahdollisimman objektiivisia havaintoja toiminnan parantamisen tueksi. Ketjuauditointien tarkoituksena on todentaa, että viranomaistoiminta on tehokasta ja vaikuttavaa. Hyödyt voivat olla esimerkiksi vaatimustenvastaisuuksien löytymisiä, mutta ketjuauditoinneissa tavoitteena on ennen kaikkea löytää toimintatapoja, joiden avulla voidaan tehostaa viranomaisketjun toimintaa. Auditointialue sovitaan ja rajataan selvästi, ja tavoitteet ja tarkoitus kirkastetaan ennen auditoinnin aloittamista. Auditoijat eivät vastaa parannuksista, vaan sen tekee auditoinnin kohde.

Ketjuauditoinnit perustuvat Lean-ajatteluun, jossa keskitytään sujuvoittamaan toimintaa poistamalla työn tekemisen ja työssä onnistumisen esteitä. Ketjuauditoinneissa käytetään apuna prosessien kuvaamista uimaratakaavioin ja arvovirta-analyysien avulla.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME