Raportti ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmasta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat yhteistyössä laatineet raportin ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman 2008-2010 toteutumisesta. Raportti on ensimmäinen laatuaan ja se kuvaa yleisellä tasolla valvontaohjelmassa viitoitetun valvonnan kehitystä ohjelmakaudella.

 

Lisää aiheesta palvelussamme