Sektorikohtaiset valvontaraportit 2012

  • Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti
  • Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan auditoinneista vuonna 2012

Elintarvikevalvonta

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta

Maataloustuotteiden ja tuotantotarvikkeiden valvonta