Suunnitelmat ja ohjelmat

Valvonnan strategiset tavoitteet perustuvat hallinnonalan, MMM:n ja Eviran strategioihin sekä toimialakohtaisiin kansallisiin strategioihin. Valvontaohjelmat ja vuosittaiset valvontasuunnitelmat laaditaan niiden perusteella.

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU)

Evira laatii muita viranomaisia kuullen koko elintarviketurvallisuuden valvontaketjua koskevan monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman (VASU).

VASU:ssa määritellään:

  • valvontastrategiset vaikuttavuus- ja toiminnalliset tavoitteet
  • keskeiset toimenpiteet, painopisteet ja hankkeet strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi
  • valvonnan linjaukset toimialakohtaisten valvontaohjelmien ja sektorikohtaisten suunnitelmien laatimista varten.

Lisäksi siinä kuvataan

  • valvontaviranomaiset ja heidän väliset suhteensa.

VASU löytyy vasemmalla olevan valikon kautta. Suunnitelman toteutumista koskevat vuosittaiset raportit löytyvät myös vasemman valikon kautta, kohdasta Arviointi ja raportit.

Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelma

Evira, Tukes ja Valvira laativat yhdessä ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman. Se löytyy vasemmalla olevan valikon kautta.

VASU:un ja ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmaan kuuluvat alaohjelmat

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ohjelma (EHO)

Valtakunnallisen ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO)  tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa Eviran ohjaamaa valvontaviranomaisten toimintaa. Ohjelma sisältää lisäksi eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet.

EHO on osa sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa, että elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU).

Ohjelma löytyy vasemman valikon kautta, ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman alta.

Valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma (EVO)

EVO on sekä osa ympäristöterveydenhuollon yhteisestä valtakunnallista valvontaohjelmaa, että osa elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontaohjelmaa VASU:a.

EVO kytkeytyy ympäristöterveydenhuollon yhteiseen valtakunnalliseen valvontaohjelmaan siten, että koko ympäristöterveydenhuoltoa koskeva ohjeistus on yhteisessä valvontaohjelmassa ja erityisesti elintarvikevalvontaa koskevat asiat ovat EVO:ssa.

Ohjelma löytyy vasemman valikon kautta, ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman alta.