Valvontajärjestelyt

Elintarvikkeet

Elintarvikevalvonnan kivijalkana on yritysten toimiva omavalvonta varmistamassa hyvän hygienian koko tuotantoketjussa. Tämä korostuu sekä henkilöstön hygieniaosaamisessa että laitoshygieniassa.Tuoteturvallisuudessa valvonta kattaa muun muassa elintarvikkeiden lisäaineet, uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit.

Kasvisten ja elävien eläinten sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta toteutetaan vuosittain laaja-alaisesti. Sillä  pyritään osaltaanvarmistamaan myytävien elintarvikkeiden turvallisuutta.

Kasvit

Alkutuotannossa valvonta alkaa siemenistä ja taimista ulottuen viljelykokeista
sertifiointiin ja tuotteiden markkinavalvontaan. Evira on EU:n pohjoisin kasvilajiketestauslaitos.

Valvonta kohdistuu myös lannoitteisiin, eläinten rehuihin sekä muuntogeenisiin ja luonnonmukaisesti tuotettuihin tuotteisiin ja tuotantoon. Eviran toiminta käsittää myös eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden sekä kasvien maahantuonnin ja viennin valvontaa.

Kasvinterveyden valvonnan tavoitteena on varmistaa, ettei maa-, metsä- tai puutarhatalouteen pääse uusia, merkittäviä vahinkoja aiheuttavia kasvintuhoojia.

Eläimet

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on tarttuvien eläintautien ajantasainen seuranta ja tehokkaat vastustamistoimet. EU-eläinsuojelutarkastusten ohella paikallisten ja alueellisten valvojien koulutuksella edistetään eläinten hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä.

Evira vastaa myös lihantarkastuksesta ja valvonnasta teurastamoissa, pienteurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa.

Asiakokonaisuudet

Asiakokonaisuudet sisältyvät eri laajuisina kaikkiin edellämainittuihin aihealueisiin.

Lisää aiheesta muualla palvelussamme

Lisää asiakokonaisuuksista muualla palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa