Elintarvikkeet: valvonta

Elintarvikevalvonnalla tarkoitetaan elintarvikelain nojalla tehtävää elintarvikkeiden ja elintarvikealan toimintojen valvontaa, jonka tavoitteena on varmistaa se, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja määräystenmukaisia.

Elintarvikevalvontaan kuuluu myös  elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien valvonta. Lisäksi elintarvikkeita ja elintarvikealan toimintoja valvotaan mm. säteilyturvallisuuden sekä erilaisten tukien maksamisedellytysten varmistamiseksi. Osalla maatalouspolitiikkalainsäädäntöä estetään myös kuluttajan harhaanjohtamista.

Elintarvikevalvonta koostuu toimijoiden omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. Toimijalla on vastuu tuottamiensa, käsittelemiensä, valmistamiensa, pakkaamiensa, kuljettamiensa, maahantuomiensa, varastoimiensa ja kaupan pitämiensä elintarvikkeiden turvallisuudesta ja muusta määräystenmukaisuudesta. Tätä varten toimijalla tulee olla toimintaansa sopiva omavalvontajärjestelmä. Viranomaisvalvonnan tehtävä on pääasiassa varmistaa omavalvonnan toimivuus.

Ohjeet ympäristöterveydenhuollon valvonnan suunnittelulle annetaan ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa ja yksityiskohtainen ohjeistus elintarvikevalvonnan suunnittelulle ja järjestämiselle on valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa (EVO).

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa elintarvikevalvonnan lainsäädännön valmistelusta ja tulosohjauksesta.

elintarvikelain_mukainen_valvonta.jpg : 20Kb

Kaavio: Elintarvikelain mukainen valvonta