Elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmä

Elintarvikelain 83 § mukaan Evira pitää valvonnan ohjausta ja kehittämistä sekä suorittamaansa valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä kaikista elintarvike- huoneistoista, ensisaapumispaikoista, ensisaapumistoimijoista ja hyväksytyistä laboratorioista.

Koko ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruun kehittämisen tavoite on alan viranomaisia palveleva, joustava ja helppokäyttöinen sähköinen tiedonkeruu hyödyntäen nykytietotekniikan ja tietoliikennetekniikan mahdollisuuksia. Kyse on viranomaisten välisestä tiedonsiirrosta sekä tietojen yhteiskäyttöisyydestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedon tuottamispaikassa tieto tallennetaan tietojärjestelmään, jolloin se on muiden viranomaisten käytössä.

Käytössä on valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon kohdetieto- järjestelmä (KUTI-YHTI) alue- ja keskushallinnon työkaluksi, johon siirtyy kuntien, Eviran ja Tullin käyttämistä tietojärjestelmistä alue- ja keskushallinnon tarvitsemat tiedot, jotka ovat elintarvikelain 15 § mukaan toimitettava Eviran määräämällä tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedonsiirtoa tietojärjestelmien välillä, jolloin kuntien tietojärjestelmistä siirtyy sähköisen sanomanvälityksen kautta kohteiden tunniste- eli rekisteritiedot kohdetietojärjestelmän kohdetietoihin ja valvontatiedot tietovarastoon. Valvontatiedoilla tarkoitetaan tarkastusten ja näytteenottojen tietoja.

Elintarvikeketjun valvontaviranomaiset voivat tulostaa tarvitsemiaan raportteja sekä tilastoja ja katsoa valvontatietoja oman tietojärjestelmänsä kautta.

Kohdetiedoissa jokainen valvontakohde on määritelty kolmen elementin suhteen, jotka ovat toimija, toiminta ja toimipaikka. Valvontatietoja elintarvikelain 84 § mukaan ovat suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet sekä vastaavat muut elintarvikelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot.

Ohjeet valvontaketjulle

Valvontatietojen tallennusohjeet ovat ympäristöterveydenhuollon yhteiset ja löytyvät Valviran sivuilta http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/ymparistoterveydenhuolto/ymparistoterveydenhuollon-kohdetietojarjestelma. Muita ohjeita viranomaisille järjestelmien käyttöön löytyy Eviranetistä (Eviran toimialan viranomaisille tarkoitettu ekstranet-palvelu) https://eviranet.evira.fi/fi/Yhteiset/Tietojarjestelmat/KUTI/Sivut/default.aspx

Sanasto

Elintarvikevalvonnan sanastoon on koottu kaikki KUTI-järjestelmään liittyvän sanastotyön tuloksena syntyneet 135 käsitekuvausta, jotka on laadittu yhdessä Sanastokeskuksen kanssa. Sanasto on julkaistu Eviran ohjeena.  Elintarvikevalvonnan sanasto - ohje valvontakohteisiin ja valvontatietoihin liittyvien termien käytöstä (pdf, 720 kt)

Valvontayksiköiden numerointi

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden numerointia käytetään KUTI- ja YHTI- järjestelmissä. Numerointi hallinnoidaan jatkossa Viranomaistoimijatietojärjestelmässä eli VTO/Vyhassa.

Sertifikaatit

Valvontayksiköiden ja keskitetyn tietojärjestelmän väliseen tiedonsiirron salaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus/sertifikaatti -tunnistautuminen. 

Sertifikaatin hakeminen

Valvontayksikkö saa tarvittavat lomakkeet osoitteesta kuti@evira.fi ja tarkemmat ohjeet sertifikaatin hakemiseen kunnan tietojärjestelmän ohjelmatoimittajalta.

Sertifikaatin uusiminen

Evira muistuttaa valvontayksiköiden yhteyshenkilöitä hakemaan sertifikaattia uudelleen  1-2 kk ennen kuin valvontayksikön sertifikaatti vanhenee. Samalla Evirasta lähetetään sertifikaatin uusimislomake ja tarkemmat ohjeet uusimisprosessiin.

Lisätietoja KUTI-järjestelmästä:

ylitarkastaja Katri Klingberg, p. 040 755 9174