KUTI1

Elintarvikevalvontakohteet (KUTI 1)

KUTI 1 = Elintarvikevalvontakohteet
* KUTI 1a = Tunniste- eli rekisteritieto-osuus, valvontakohteiden tiedot
* KUTI 1b = Tunniste- eli rekisteritieto-osuus, alkutuotannon valvontakohteet

Ohjeet

Voimassa oleva ohje toimijan, toimipaikan ja toiminnan tietojen tallentamisesta valtakunnalliseen valvontatietojärjestelmään löytyy Eviranetistä (Eviran toimialan viranomaisille tarkoitettu ekstranet-palvelu):
Eviranet > Yhteiset > Tietojärjestelmät > KUTI.