KUTI2

Elintarvikevalvonnan tarkastustiedot sekä näytteenotto- ja tutkimustiedot (KUTI 2)


KUTI 2 = Elintarvikevalvonnan valvontatiedot
* KUTI 2a = Elintarvikevalvonnan tarkastustiedot (vrt. nyk. ELTU-tiedot)
* KUTI 2b = Elintarvikevalvonnan näytteenotto- ja tutkimustiedot (vrt. nyk. ELTU-tiedot)

Ohjeet

Voimassa oleva ohje toimijan, toimipaikan ja toiminnan tietojen tallentamisesta valtakunnalliseen valvontatietojärjestelmään löytyy Eviranetistä (Eviran toimialan viranomaisille tarkoitettu ekstranet-palvelu):
Eviranet > Yhteiset > Tietojärjestelmät > KUTI .