Valvontalomakkeet

Tässä on listattuna valvontalomakkeet eli ns. ABCD-lomakkeet, joita käytetään elintarvikealan valvontakohteissa. Lomakkeiden sisältö on osa KUTI2-valvontatietoa, jota valvontayksiköistä tallennetaan Eviran keskitettyyn tietojärjestelmään.

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake 1.1.2018

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomake 1.1.2018

Elintarvikkeiden alkutuotantopaikkojen valvontalomake 1.1.2018

Kontaktimateriaalialan valvontalomake 1.1.2016