Valvontalomakkeet

Tässä on listattuna valvontalomakkeet eli ns. ABCD-lomakkeet, joita käytetään elintarvikealan valvontakohteissa. Lomakkeiden sisältö on osa KUTI2-valvontatietoa, jota valvontayksiköistä tallennetaan Eviran keskitettyyn tietojärjestelmään.

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake 1.1.2017

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontalomake 1.1.2017

Elintarvikkeiden alkutuotantopaikkojen valvontalomake 1.1.2016

Kontaktimateriaalialan valvontalomake 1.1.2016