Kasvit: valvonta

Maataloustuotteita ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeita koskevalla valvonnalla varmistetaan tuotteiden ja tuotantotarvikkeiden turvallisuutta, laatua ja vaatimustenmukaisuutta, hyvän kasvinterveyden tilan säilyttämistä, maamme tuotanto-olosuhteisiin soveltuvien tuotantotarvikkeiden tarjontaa sekä riittävien tietojen antamista tuotteista niiden ostajille ja käyttäjille.

Valvontaan kuuluvat

  • siemenkaupan
  • hukkakauran
  • lannoitevalmisteiden
  • kasvinterveyden
  • taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston
  • rehujen ja
  • viljan intervention valvonta.


Valvonnan toimeenpano perustuu valvontasuunnitelmaan. Valvontaa pyritään suorittamaan valvottavien sektoreiden osalta kaikissa tuotantoketjun vaiheissa. Evira ohjaa muiden viranomaisten tekemää valvontaa, suorittaa itse valvontaa ja valvoo toimijoiden omavalvontajärjestelmiä.

Valvonnan toimeenpanon prosessit vaihtelevat sektoreittain ja ne on kuvattu elintarvikeketjun monivuotisessa kansallisessa valvontasuunnitelmassa.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa lainsäädännön valmistelusta sekä valvonnan ylimmästä johdosta.

Lisää aiheesta palvelussamme


Lisää aiheesta muualla verkossa