Yhteistyötahot

Elintarviketurvallisuusvirasto toimii maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalalla.
Virasto tekee yhteistyötä monen koti- ja ulkomaisen viranomaisen kanssa.

Kotimaiset yhteistyötahot

Evira tekee yhteistyötä seuraavien elintarviketurvallisuuden sektorille kuuluvien kotimaisten organisaatioiden kanssa. Lisäksi Evira on yhteistyössä muun muassa tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö  MMM
MAVI = Maaseutuvirasto
LUKE = Luonnonvarakeskus (Luke)
ELY = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
AVI = Aluehallintovirasto
Kunnat - Kuntien terveystarkastajien yhteystiedot

Puolustusministeriö PLM
Puolustusvoimat

Sosiaali- ja terveysministeriö STM
THL = Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Fimea = Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Valvira = Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
STUK = Säteilyturvakeskus

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
KKV = Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tukes = Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Valtiovarainministeriö VM

Tulli 
Tullilaboratorio

Ulkomaiset yhteistyötahot

Evira tekee yhteistyötä muun muassa ulkomaisten sisarorganisaatioiden, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn, Euroopan Unionin eri elinten sekä maailman eläintautijärjestön (OIE) kanssa. Lisäksi Evira tekee tutkimusyhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.