Elintarvikealan pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi (Evira), Ruotsi (Livsmedelsverket), Norja (Mattilsynet), Tanska (Fødevarestyrelsen) ja Islanti (MAST). Myös Baltian maat osallistuvat joihinkin työryhmiin.

Vuosittain järjestetään työryhmien ja projektien kokouksia, jotka kiertävät jäsenmaissa. Kustakin maasta on yleensä kaksi edustajaa, joista toinen voi edustaa esimerkiksi elintarvikealan valvontaa ja toinen tutkimusta. 

Muiden EU-maiden kesken ei ole vastaavaa laajaa ja hyvin organisoitua yhteistyötä.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa Suomen osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yhteistyötä rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto.

Yhteistyötä työryhmissä, hankkeissa ja projekteissa

Yhteistyöhön kuuluu neljä pääryhmää ja niiden alaisuudessa toimii työryhmiä, hankkeita ja projekteja. 

  1. Ravitsemus-, elintarvike- ja toksikologia -työryhmä.
  2. Elintarvikevalvonnan ja kuluttajatietouden -työryhmä. Ryhmän alaisuudessa toimii muun muassa allergeeniprojekti, juristien yhteistyö ja joka vuosi järjestettävä pohjoismainen valvontakonferenssi.
  3. Mikrobiologian, eläinten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin -työryhmä.
  4. Pohjoismainen elintarvikemetodiikka -työryhmä.

Pohjoismailla on lisäksi yhteydenottoja ja neuvotteluja liittyen esimerkiksi johonkin kansainväliseen elintarvikekriisiin.

Yhteistyötä on myös ilman Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoitusta, kuten Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisessä siemenalan verkostoitumistyöryhmässä.

Yhteistyöstä pohjaa myös EU-työskentelyyn

Pohjoismainen yhteistyö laajentaa osallistujien näköalaa, lisää tiedonvaihtoa, kouluttaa ajankohtaisiin asioihin ja edistää yhteistä tulkintaa EU-säädöksille. Yhteistyö tukee ja täydentää EU-työtä. Pohjoismaiden yhdessä valmistelemilla kannanotoilla on laajempi painoarvo EU-elimissä kuin yksittäisen maan esittämänä.

Pohjoismainen yhteistyö tuottaa muun muassa kansainvälisiä analyysimenetelmiä, ja yhteistyönä on laadittu muun muassa ohjeita elintarvikkeiden kontaktimateriaalien valvontaan.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA