Eläintaudit Suomessa 2015

Tekijät:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Julkaisuaika:

06/2016

ISSN:

1797-299X

ISBN:

978-952-225-151-0 (pdf)

Lisätietoja:

Eviran julkaisuja 3/2016

Eläintaudit_Suomessa_2015_fi (pdf, päiv. 12.10.2016)