Suomen Kasvilajiketiedote 2017:5

 

Tekijät: Kasvinjalostajanoikeus

Julkaisuaika: 06/2017

ISSN: 1798-7199

Lataa tiedosto

Sisältö

Kasvinjalostajanoikeus

  • Hakemukset kasvinjalostajanoikeuden saamiseksi

Kansallinen kasvilajikeluettelo

  • Hakemukset kasvilajikeluetteloinnin aloittamiseksi
  • Lajikkeiden ja lajikenimien hyväksyntä kasvilajikeluetteloon
  • Kasvilajikkeiden poistaminen lajikeluettelosta
  • Hyväksynnän uudistaminen

Puutarhakasvien taimiaineiston lajikeluettelo

  • Puutarhakasvien taimiaineiston lajikeluettelo 22.5.2017

Lajikkeita koskevat muutokset

  • Ylläpitäjän muutos