Tuotantoeläimet

Kala ja rapu

Kalanviljelylaitoksilla tehtävä virustauti- ja BKD-kartoitus - tutkimuslähete (doc)
Kalanviljelylaitoksilla tehtävä virustauti- ja BKD-kartoitus - tutkimuslähete (pdf)  

Viljelty kala - tutkimuslähete (doc)
Viljelty kala - tutkimuslähete (pdf)

Nauta

BSE-tutkimus - tutkimuslähete (doc) 

EHEC-bakteeritutkimusten kuukausiraportointilomake (xls)

EHEC-kantojen jatkotutkimukset - tutkimuslähete (doc) 
EHEC-kantojen jatkotutkimukset - tutkimuslähete (pdf)

EHEC-positiivisten tilojen seurantanäytteet - tutkimuslähete (doc)  
EHEC-positiivisten tilojen seurantanäytteet - tutkimuslähete (pdf)

EU-seurantatutkimukset lihakarjojen verinäytteistä - tutkimuslähete (doc) 

Luomisen syyn selvitys - tutkimuslähete (doc) 
Luomisen syyn selvitys - tutkimuslähete (pdf)

M. bovis tartuntatilat - tutkimuslähete (doc)
M. bovis tartuntatilat - tutkimuslähete (pdf)

Nautojen hengitystietulehdus - tutkimuslähete (doc)
Nautojen hengitystietulehdus - tutkimuslähete (pdf)

Nautojen keinosiemennystoiminta - tutkimuslähete (doc)  

Naseva – M. bovis vastustusohjelma - tutkimuslähete (doc) 
Naseva – M. bovis vastustusohjelma - tutkimuslähete (pdf)

Ohje salmonellatutkimuslähetteen täyttämiseen (pdf)
Salmonellatutkimuslähete - nauta ja sika (pdf), lisälomake (pdf)  

Tuotantoeläinten tautitutkimukset - tutkimuslähete (doc) 
Tuotantoeläinten tautitutkimukset - tutkimuslähete (pdf)

Tuontialkion vastaanottajaeläimen tutkimuspyyntö - ja ohje (ETT)

Vasikkaripuli - tutkimuslähete (doc) 
Vasikkaripuli - tutkimuslähete (pdf)

Siipikarja

Kampylobakteerien jatkotutkimukset siipikarjateurastamonäytteistä (pdf)  

Salmonellatutkimuslähete - broilerintuotanto (pdf)  

Salmonellatutkimuslähete - kalkkunantuotanto (pdf)    

Salmonellatutkimuslähete - kananmunantuotanto  (pdf) 

Siipikarjan seurantatutkimukset - tutkimuslähete (doc)      

Siipikarjan terveystarkkailu - tutkimuslähete (doc)    

Tutkimus elävän siipikarjan ja siitosmunien viennistä EU:n jäsenvaltioihin/ETA-maihin (doc) 
Tutkimus elävän siipikarjan ja siitosmunien viennistä EU:n jäsenvaltioihin/ETA-maihin (pdf)

Tuotantoeläinten tautitutkimukset - tutkimuslähete (doc) 
Tuotantoeläinten tautitutkimukset - tutkimuslähete (pdf) 

Tuotantosiipikarjan tutkimuspaketit (doc) 

Sika

Porsasyskä - tutkimuslähete (doc)
Porsasyskä - tutkimuslähete (pdf)

Salmonellatutkimuslähete - nauta ja sika (pdf), lisälomake (pdf)

SIKAVA erityistaso - tutkimuslähete (doc)   

Sikojen keinosiemennystoiminta (asetus 1029/2013) - tutkimuslähete (doc)  

Sikojen EU-kartoitustutkimukset, teurastamot - tutkimuslähete (doc)   

Tuotantoeläinten tautitutkimukset - tutkimuslähete (doc) 
Tuotantoeläinten tautitutkimukset - tutkimuslähete (pdf) 

ASF-näytteet lähetetään vain Helsingin Eviran eläintautivirologian tutkimusyksikköön. 
Tutkimuslähete tarhattujen villisikojen ASF-kartoitusta varten (doc) 

Muut tuotantoeläimet (lammas, vuohi, turkiseläimet ja mehiläiset)

Mehiläistaudit - tutkimuslähete (doc)  
Mehiläistaudit - tutkimuslähete (pdf)

Scrapien varalta - tutkimuslähete (doc)  

EU-seurantatutkimukset lampaiden ja vuohien verinäytteistä - tutkimuslähete (doc)

Tuotantoeläinten tautitutkimukset - tutkimuslähete (doc) 
Tuotantoeläinten tautitutkimukset - tutkimuslähete (pdf) 

Turkiseläinten tautitutkimukset - tutkimuslähete (doc)

Vasikkaripuli - tutkimuslähete (doc) 
Vasikkaripuli - tutkimuslähete (pdf)

Luomisen syyn selvitys - tutkimuslähete (doc) 
Luomisen syyn selvitys - tutkimuslähete (pdf)