Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Tälle sivulle on koottu eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet

Nautarekisterin lomakkeet

Eläintenpitäjän ilmoituslomakket

Teurastamoiden ja eläinvälittäjien ilmoituslomakkeet

Muut lomakkeet ja ohjeet

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ilmoituslomakkeet (nauta)

 Lammas- ja vuohirekisterin lomakkeet

Sikarekisterin ilmoituslomakkeet

Siipikarjan ilmoituslomakkeet

Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläinten ilmoituslomakkeet (eräät eläimet)

Mehiläisten ja kimalaisten ilmoituslomakkeet (eräät eläimet) 

Vesiviljelyrekisteri

Tunnustilauslomake (pelkkien EU-tunnusten tilaaminen)

Eläinrekistereiden käyttöoikeuksien tilauslomakkeet:

Käyttöoikeuksia ID-valvonta -sovellukseen, Eläintietojärjestelmään (viranomaissovellus), Eläintenpitäjärekisteriin, Elite– ja Elvis-sovelluksiin sekä Eläintenpitokieltorekisteriin haetaan Pääsynhallinta-sovellusta käyttäen. Lisätietoja Eviranetistä.