Lannoitevalmisteet

Lomakkeet

Lomakkeiden täyttämisestä:

  • Word- ja excel-tiedostot voi täyttää ja tallentaa tietokoneelle.
  • PDF-lomakkeelle ei tietoja voi kirjoittaa tietokoneella, vaan se on ensin tulostettava ja täytettävä käsin.

Elinkeinotoiminta

Toimintaa koskevat ilmoitukset, laitoshyväksyntähakemukset ja tyyppinimihakemukset on toimitettava allekirjoitettuna postitse lomakkeella mainittuun osoitteeseen.

Lannoitevalmistevalvonnan tarkastukset

Tuonnin ennakkoilmoitukset

Tuonnin ennakkoilmoitukset voi toimittaa postitse, faksilla tai sähköpostilla lomakkeessa olevaan osoitteeseen/numeroon.

Vuosi-ilmoituslomakkeet 2018

Vuosi-ilmoitukset pyydetään ensisijaisesti toimittamaan Eviraan sähköpostilla lomakkeessa olevaan sähköpostiosoitteeseen.

  •   Vuosi-ilmoituslomakkeet 2018 (saatavilla vuodenvaihteessa)

Ohjeet

Tuoteselosteiden laatimisohjeet

  • Epäorgaanisen lannoitteen tuoteselosteohje pdf 38 kt
  • EY-lannoitteen tuoteselosteen laatimisohje pdf 25 kt
  • Kalkitusaineen tuoteselosteohje pdf 60 kt
  • Maanparannuskompostin tuoteselosteen laatimisohje pdf 59 kt
  • Seosmullan tuoteselosteen laatimisohje pdf 53 kt
  • Tuhkalannoitteen tuoteselosteohje pdf 45 kt

Lähetysohjeet näytteille

  • Lähetysohjeita rehu- ja lannoitenäytteille löytyy täältä.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa