Vuosi-ilmoitukset

SaateVuosi-ilmoitus 2017 (pdf, 16 kt)

Vuoden 2017 vuosi-ilmoitus on toimitettava 31.1.2018 mennessä Eviran lannoitevalmistevalvonnalle (ohjeet saatteella ja lomakkeilla)

Lomakkeet

Lomake 12607:1A - Epäorgaanisten lannoitteiden valmistus (muut kuin tuhkalannoitteet)

 • Lomakkeella ilmoitetaan EY-lannoitteiden lisäksi seuraaviin tyyppinimiryhmiin kuuluvat lannoitteet: epäorgaaniset yksiravinteiset (1A1) ja monirainteiset pääravinnelannoitteet (1A2), epäorgaaniset sivuravinnelannoitteet (1A3) ja hivenravinnelannoitteet (1A4) sekä epäorgaaniset lannoitteet, joiden teho perustuu pääosin muihin vaikutuksiin kuin kasviravinteisiin (1A5) ja epäorgaanisina lannoitteina sellaisenaan käytettävät sivutuotteet (1A6)
 • Lomake (excel)

Lomake 12607:1A7a - Epäorgaanisten lannoitteiden valmistus,tuhkalannoitteet

 • Lomakkeella ilmoitetaan tyyppinimiryhmään tuhkalannoitteet (1A7) kuuluvat lannoitteet
 • Lomakkeella ilmoittavat lannoitekäyttöön soveltuvaa tuhkaa tuottavat toiminnanharjoittajat
 • Lomake (excel)

Lomake 12607:1A7b - Epäorgaanisten lannoitteiden valmistus,tuhkalannoitteet

 • Lomakkeella ilmoitetaan tyyppinimiryhmään tuhkalannoitteet (1A7) kuuluvat lannoitteet
 • Lomakkeella ilmoittavat muut kuin tuhkaa tuottavat toiminnanharjoittajat
 • Lomake (excel)

Lomake 12607:1B - Orgaanisten lannoitteiden valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraaviin tyyppinimiryhmiin kuuluvat lannoitteet: orgaaniset eläinperäiset lannoitteet (1B1), orgaaniset ei eläinperäiset lannoitteet (1B2), orgaaniset lannoitteet, joiden teho perustuu pääosin muihin vaikutuksiin kuin kasviravinteisiin (1B3) ja orgaanisina lannoitteina sellaisenaan käytettävät sivutuotteet (1B4)
 • Lomake (excel)

Lomake 12607:1C - Orgaanistenkivennäislannoitteiden valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraaviin tyyppinimiryhmiin kuuluvat lannoitteet: orgaaniset moniravinteiset kivennäislannoitteet (1C1), epäorgaaniset orgaanista ainetta sisältävät moniravinnelannoitteet (1C2) ja kalkitsevat orgaaniset kivennäislannoitteet (1C3)
 • Lomake (excel)

Lomake 12607:2 - Kalkitusaineiden valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraavíin tyyppinimiryhmiin kuuluvat kalkitusaineet: kalkkikivet ja muut kalkitusaineet (2A1) ja sellaisenaan kalkitusaineena käytettävät sivutuotteet (2A2)
 • Lomake (excel)

Lomake 12607:3 - Maanparannusaineiden valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraaviin tyyppinimiryhmiin kuuluvat maanparannusaineet: maanparannnusturpeet (3A1), orgaaniset maanparannusaineet (3A2), maan rakennetta parantavat aineet (3A3), biologista aktiivisuutta lisäävät aineet (3A4) ja maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet (3A5)
 • Lomake (excel)

Lomake 12607:4 - Mikrobivalmisteiden valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraavaan tyyppinimiryhmään kuuluvat  mikrobivalmisteet: mikrobivalmisteet (4A1)
 • Lomake (excel)

Lomake 12607:5 - Kasvualustojen valmistus

 • Lomakkeella ilmoitetaan seuraaviin tyyppinimiryhmiin kuuluvat kasvualustat: turpeet (5A1), seosmullat (5A2) ja muut kasvualustat (5A3) Myös tilaajakohtaiset seokset on ilmoitettava.
 • Lomake  (excel)

Lomake 12607:6 - Lannoitevalmisteiden tuonti

 • Lannoitevalmisteiden tuonti EU-maista sekä tuonti EU:n ulkopuolelta (eli kolmasmaatuonti)
 • Lomake (excel)

Lomake 12607:7 - Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden tuonti

 • Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden tuonti EU-maista sekä tuonti EU:n ulkopuolelta (eli kolmasmaatuonti)
 • Lomake (excel)

Lomake 12607:8 - Lannoitevalmisteiden pakkaaminen

 • Lannoitevalmisteiden pakkaaminen (valmistaja/maahantuoja muu kuin pakkaaja) 
 • Lomake (excel)

 


Lisää aiheesta palvelussamme