Torjuntaeliöt ja pölyttäjät

Kaikista Suomessa käytettävistä torjuntaeliöista tai pölyttäjistä tulee ilmoittaa tai niiden käytölle on haettava lupa Evirasta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että makroeliö ei aiheuta uhkaa kasvinterveydelle.

Torjuntaeliöitä ja pölyttäjiä koskevat lomakkeet sekä ohjeet