Viljan laatu

Palvelu- ja vientinäytteet lähetetään viljalaboratorioon osoitteella:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Viljalaboratorio
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

Saatteeseen tarvitaan lähettäjän nimi ja osoite, pyydettävät analyysit, laskutusosoite
(jos muu kuin lähettäjän osoite). Näytettä tulee olla vähintään 2 kg.

Tutkimukset voi tilata myös oheisilla lomakkeilla jotka tulee lähettää näytteen mukana:
päivitetty 3.7.2018

 

Lähetteet Viljaverkon tasontarkistusnäytteille (päivitetty 9.8.2018):

 

Lähete  Viljasadon laatuseurantaan osallistuville näytteille:

 

Lähete  Luomuviljan laatuseurantaan osallistuville näytteille:

 

 

 Viljan näytteenotto-ohje 
 

Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) on 4.10.2013 julkaissut näytteenotto-ohjeen, joka löytyy myös linkista:

Näytteenotto on hyvä tehdä esim. siirrettäessä viljaa kuivurista varastosiiloihin. Tällöin viljavirrasta otetaan samansuuruisia osanäytteitä tasaisin väliajoin koko siirron ajan.Osanäytteet kerätään isoon astiaan (tai esim. muovisäkkiin) ja sekoitetaan hyvin.
Jos viljaa säilytetään tasovarastossa enintään 2 m:n kerroksena tai kylmäilmakuivurissa, osanäytteet voidaan ottaa näytteenottokairalla tasaisesti joka puolelta viljaerää.

Näytteenotto viljaerästä erän suuruuden mukaan:

Viljaerän koko

kg

Osanäytteitä
vähintään

kpl

Näytteen kokonais-määrä vähintään

litraa

 5 000  10  2
 10 000  20  4
 15 000  25  5
 25 000  30  6
 40 000  40  8
 80 000  50  10
 100 000  60  12

 

Huom! Mitä useampia osanäytteitä otetaan ja mitä suurempi on näytteen määrä, sitä edustavampi kokonaisnäyte on.

Kokonaisnäytteestä otetaan huolellisen sekoituksen jälkeen noin kilon näyte, joka laitetaan näytepussiin ja lähetetään Eviran viljalaboratorioon. Samanaikaisesti on kokonaisnäytteestä hyvä ottaa myös toinen vähintään samankokoinen näyte rinnakkaisnäytteeksi mahdollista myöhempää vertailua varten.

Rinnakkaisnäytettä säilytetään avonaisessa astiassa tai kangaspussissa samoissa varasto-olosuhteissa kuin viljaerää.

Näytteenotto on tärkein vaihe viljan laatua määritettäessä!

Video: Näin otat näytteen omasta sadosta.

Voit katsoa videon myös youtubesta

 

Lisää aiheesta palvelussamme