Eläimistä saatavat sivutuotteet

Sivutuotteilla tarkoitetaan eläimistä saatavia sivutuotteita, kuten teuraseläinten sellaisia osia, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Tällä sivustolla on lomakkeita ja ohjeita sekä toimijoiden että valvojien käyttöön. Sekä toimijoiden että valvojien on kuitenkin hyödyllistä tutustua molempiin. Sivutuotetoimijoille ja -valvojille hyödyllisiä lomakkeita ja ohjeita on lisäksi mm. rehujen, lannoitevalmisteiden ja elintarvikkeiden alla.

Lomakkeet

Toimijalle

 • Sivutuoteasetuksen mukainen hakemus kunnaneläinlääkärille laitoksen rekisteröintiä ja hyväksyntää varten (Lomake K) doc 181 kt
 • Sivutuoteasetuksen mukainen rekisteröityminen / hyväksynnän hakeminen (lomake S) doc 196 kt
 • Haaskaruokintapaikan rekisteröinti/muutosilmoitus doc 150 kt
 • Ilmoitus eläimistä saatavien käsittelemättömien sivutuotteiden käyttämisestä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan doc 78 kt
 • Gelatiinin tai kollageenin valmistukseen tarkoitetun raaka-aineen mukana kulkevan asiakirjan malli pdf 9 kt
 • Kaupallinen asiakirja eli commercial document

Valvojalle

 • Ilmoitus sivutuoteasetuksen mukaisesta rekisteröinnistä doc 60 kt
 • Sivutuotelaitoksen tarkastuskertomus doc 470 kt
 • Polttolaitoksen tarkastuskertomus doc 261 kt
 • Päätös laitoksen hyväksymisestä poltto/rinnakkaispolttolaitokseksi doc 85 kt
 • Kunnan vuosiyhteenveto sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan doc 70 kt
 • Läänin vuosiyhteenveto sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan doc 70 kt
 • Kunnaneläinlääkärin selvitys tilalla kuolleiden tai lopetettujen naudan raatojen hävittämisestä doc 39 kt

Ohjeet (toimijoille ja valvojille)

 • Tuotantoeläinten lannan käyttö polttoaineena polttoaineteholtaan enintään 50 MW:n kattiloissa pdf 162 kt
 • Opas pienteurastamon sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä pdf 8,6 mt
 • Ohje tuotantoeläintiloille kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämisestä pdf 102 kt
 • Ohje kunnaneläinlääkäreille sivutuotealan laitosten ja toimijoiden hyväksyntä- ja rekisteröintinumeroinnista pdf 27 kt
 • Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely ja valvonta elintarvikealan laitoksissa pdf 726 kt 
 • Ohje rehusekoittamoille ja muille toimijoille, kuten välittäjille, koskien eläimistä saatavien luokkaan 2 kuuluvien sivutuotteiden tuontia turkiseläinten ruokintaan Suomeen EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä pdf 25 kt
 • Kaupallisen asiakirjan (DOCOM) tekeminen TRACES-järjestelmään siirrettäessä eläimistä saatavia sivutuotteita EU-maiden, Norjan tai Sveitsin välillä pdf 469 kt
 • Entisten elintarvikkeiden käyttö eläinten ruokinnassa pdf 36 kt
 • Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset pdf 168 kt
 • Keräyskeskusten vaatimukset pdf 68 kt
 • Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista pdf 60 kt
 • Sivutuotteet turkiseläinrehussa pdf 52 kt
 • Eläinperäisten sivutuotteiden sisämarkkinakaupan valvonta pdf 608 kt

 

Lisää aiheesta palvelussamme