19.3.2012 Ajankohtaista Eviran riskinarvioinnista

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjesti 19.3.2012 Ajankohtaista riskinarvioinnista –seminaarin. Seminaarissa oli mahdollisuus kuulla eläintautien, kasvinterveyden ja elintarvikevaarojen riskinarvioinnin asiantuntijoita. Seminaarissa kerrotiin myös tiedontarpeiden yhtenäistämisestä kansainvälisessä riskinarvioinnin tutkimuksessa ja esiteltiin lukuisa joukko meneillään olevia ja valmistuneita riskinarviointiprojekteja.

Riskinarviointiin liittyvien tiedontarpeiden yhtenäistäminen kansainvälisessä yhteistyössä  
Anja Hallikainen

Emakoiden AD-, TGE- ja PRRS- seurantaohjelmien edustavuus 2008-2000   
Jonna Kyyrö

Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa
Kimmo Suominen

Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa: data, mallinnus ja tavoitteet
(in English)
Odenna Sagizbaeva

Tautisuojaustaso Suomen nauta- ja sikatiloilla
Leena Sahlström

Suomen lammaspopulaatio
Terhi Virtanen

Suomalaisten lasten altistuminen raskasmetalleille
Johanna Suomi

Lasten ja aikuisten altistuminen nitraatille ja nitriitille
Vera Mikkilä

Muuttuvan kokonaissensitiivisyyden mallinnus valvontaohjelman riskinarvioinnissa – esimerkkinä munintaparvet 
Jukka Ranta

Kasvinterveyden riskinarviointi Evirassa – näkymät tulevaisuuteen 
Salla Hannunen

Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa
Kitty Schulman