EU-kalat II -hankkeen tutkimustulokset - Hormonihäiriköt, dioksiinit ja PCB:t, PBDE-, PFC- ja OT-yhdisteet Itämeren kalassa ja muussa kotimaisessa kalassa

EU kalat II hankkeessa (2009-2011) on saatu uutta tietoa Itämeren eri kalalajien dioksiini- ja PCB- yhdisteiden, palontorjunta-aineiden (PBDE-yhdisteet), vettä hylkivien pintakäsittelyaineiden (PFC-yhdisteet) ja laivanpohjamaaleissa käytettyjen orgaanisten tinayhdisteiden (OT-yhdisteet) pitoisuuksista.     
Tutkimuksesta saadaan tietoa, mihin suuntaan eri meri- ja järvialueiden kalojen ympäristömyrkkypitoisuudet ovat muuttuneet.    
Tutkimus palvelee Itämeri-strategian toteuttamista. EU edellyttää myös kuluttajalle suunnattua informaatiota ja altistuslaskelmia näistä haitta-aineista kalan kulutuksen seurauksena, jolloin saadaan tietoa kalan syöntisuositustarpeista.

Itämeren tila: Itämeren kalan tärkeimpien ympäristömyrkkyjen pitoisuudet         
Tutkija Riikka Airaksinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    

Ajalliset muutokset ja paikalliset vaihtelut kalalajien ympäristömyrkkypitoisuuksissa           Yksikönjohtaja Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
    
Laivanpohjamaalit (OT) ja vettä hylkivät perfluoratut yhdisteet (PFC) Vanhankaupunginlahden kaloissa        
Erikoistutkija Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus SYKE     

Biologiset vaikutukset ympäristömyrkkyjen kertymisessä kaloihin       
Erikoistutkija Pekka J. Vuorinen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL    

Mitä tiedetään hormonihäirikköjen haittavaikutuksista ihmiselle?      
Professori Jorma Toppari, Turun yliopisto, Kööpenhaminen yliopisto    

Kalan syöntisuositusten uudistamistarve uuden tutkimuksen valossa        
Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    

Tutustu tutkimusraporttiin    
Itämeren kalan ja muun kotimaisen kalan ympäristömyrkyt: PCDD/F-, PCB-, PBDE-, PFCja OT-yhdisteet

Erikoistutkija Jaakko Mannion tiedote aiheesta:    
Kymmenkertaiset pitoisuudet pintakäsittelyaineita Helsingin Vanhankaupunginlahden kaloissa verrattuna muihin kuormittuneisiin alueisiin    

Professori Jorma Topparin tiedote aiheesta:    
Mitä tiedetään hormonaalisten haitta-aineiden vaikutuksista ihmisen terveyteen?